Kdo mi to přeloží?

10. prosinec 2008 | 23.18 | | autor: ohneta

18.10.2007 jsem uveřejnil článek pod názvem Pitva člověka. Dnes po více než roce mi k němu jakýsi Aleš napsal komentář, kterému jsem jen ztěží rozumněl. Jelikož se k tomuto článku a komentáři ztěží někdo dostane, uveřejním onen komentář nyní. Koment by svou délkou vydal za samostatný článek, kdysi na píše.cz probíhala debata o (ne)nutnosti omezování délky komentů, tak posuďte sami.

Dne 10.12.2008 napsal Aleš:

No, ještě, že nejme tělo, ale duše, která je dočasným obyvatelem (či nájemníkem, řidičem..) tohoto těla. Tělo je jakýsi biologický stroj, duše ho osvětluje vědomím. Vědomí je příznakem duše. Stejně jako slunce osvětluje celý vesmír světlem, duše osvětluje tělo vědomím.
Tak jako vtělená duše prochází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také duše v okamžiku smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto změnou nedá zmást.

Toto poznání za hranicí experimentů, se dozvídáme ze starobylých textů zvaných Védy. Tyto texty pochází sice takzvaně z Indie, jejich platnost je však univerzální.Mimochodem slovo ´ věda´ pochází právě ze slova Véda.

Ukázka z Bhagavat-gíty :
(omluvte chybějící českou diakritiku, verše jsou v jazyce Sanskrtu)

Kapitola 2, SLOKA 13

dehino smin yatha dehe kaumaram yauvanam jara
tatha dehantara-praptir dhiras tatra na muhyati

dehinah - vtelena; asmin - v tomto; yatha - jako; dehe - v tele; kaumaram - detstvi; yauvanam - mladi; jara - stari; tatha - podobne; deha-antara - zmenit telo; praptih - dosahnout; dhirah - klidny; tatra - nasledkem toho; na - nikdy; muhyati - zmaten.

Tak jako vtelena duse prochazi v tomto tele z detstvi do mladi a do stari, prechazi take duse v okamziku smrti do jineho tela. Moudry clovek se touto zmenou neda zmast.
SLOKA 14

matra-sparsas tu kaunteya sitosna-sukha-duhkha-dah
agamapayino 'nityas tams titiksasva bharata

matra-sparsah - smyslova vnimavost; tu - pouze; kaunteya - o synu Kunti; sita - zima; usna - leto; sukha - stesti; duhkha - bolest; dah - pusobici; agama - objevuje se; apayinah - mizi; anityah - docasne; tan - vsechny; titiksasva - snaz se je snaset; bharata - o potomku bharatovskeho rodu.

O synu Kunti, kratkodobe radosti a bolesti prichazeji a odchazeji jako letni a zimni obdobi. Pochazeji ze smyslovych vjemu, o Bharatovce, a clovek se musi naucit snaset je, aniz by jimi byl rozrusen.
SLOKA 15

yam hi na vyathayanty ete purusam purusarsabha
sama-duhkha-sukham dhiram so 'mrtatvaya kalpate

yam - ten, kdo; hi - zajiste; na - nikdy; vyathayanti - budi uzkost; ete - vsechny tyto; purusam - cloveku; purusa-rsabha - je nejlepsim z muzu; sama - nezmeneny; duhkha - nestesti; sukham - stesti; dhiram - klidny; sah - on; amrtatvaya - pro osvobozeni; kalpate - je pokladan za vhodneho.

O nejlepsi z muzu, Ardzuno, ten, koho nerozrusi ani radost, ani bolest a kdo za vsech okolnosti zustava klidny, je nepochybne hoden osvobozeni.

SLOKA 16

nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate satah
ubhayor api drsto 'ntas tv anayos tattva-darsibhih

na - nikdy; asatah - neexistujici; vidyate - je; bhavah - trvani; na - ne; abhavah - menici vlastnost; vidyate - je; satah - vecneho; ubhayoh - obou; api - vskutku; drstah - pozorovat; antah - zaver; tu - zajiste; anayoh - z nich; tattva - pravdu; darsibhih - ti, kdo vidi.

Ti, kdo vidi pravdu, dosli k zaveru, ze to, co je iluzorni (hmotne telo), je pomijive, a to, co je vecne (duse), se nemeni. K tomuto zaveru dosli, kdyz studovali povahu obou.

VYKLAD: Hmotne telo nema trvalou existenci. I moderni lekarska veda priznava, ze bunky v tele se v kazdem okamziku neustale meni a zpusobuji tak rust a zanik tela. Duse ma vsak trvalou existenci a zustava stejna i pres vsechny promeny tela i mysli. Takovy je rozdil mezi hmotou a dusi. Telo se neustale meni, zatimco duse je vecna. K tomuto zaveru dosli stoupenci osobni i neosobni filozofie. Ve Visnu Purane (2.12.38) je tato skutecnost rovnez uvedena (jyotimsi visnur bhuvanani visnuh). Uvadi se, ze v duchovnim svete maji Visnu a Jeho planety samovyzarujici duchovni existenci. Slova satah - to, co je vecne, a asatah - to, co je iluzorni, se vztahuji pouze na dusi a hmotu.

Toto je pocatek Krsnova uceni, jez je urceno zivym bytostem, ktere jsou zmateny pod vlivem nevedomosti. Odstranit nevedomost znamena obnovit vecny vztah mezi uctivatelem a objektem uctivani, jakoz i pochopit rozdil mezi Nejvyssim Panem a Jeho nepatrnymi casteckami, zivymi bytostmi. Povaze Nejvyssiho muzeme porozumet dukladnym studovanim nasi prave povahy, a tim dospejeme k poznani, ze rozdil mezi nami a Bohem je jako rozdil mezi casti a celkem. Ve Vedanta-sutrach a ve Srimad Bhagavatamu je Nejvyssi akceptovan jako puvodce vsech nizsich i vyssich energii. Ackoliv mezi energii a jejim zdrojem neni rozdil, je zdroj vzdy nadrazen a energie podrizena. Zive bytosti jsou proto Nejvyssimu Panu vzdy podrizeny, i kdyz patri do vyssi energie. Je tomu tak napriklad v pripade sluzebnika a pana nebo zaka a ucitele a bude to vysvetleno v sedme kapitole. Avsak dokud je clovek v zakleti nevedomosti, nemuze tuto nauku jasne pochopit. Sri Krsna prednesl Bhagavadgitu, aby navzdy osvitil vsechny zive tvory a odstranil hmotnou nevedomost.

SLOKA 17

avinasi tu tad viddhi yena sarvam idam tatam
vinasam avyayasyasya na kascit kartum arhati

avinasi - neznicitelne; tu - ale; tat - to; viddhi - vez; yena - kym; sarvam - cele telo; idam - toto; tatam - pronikajici; vinasam - zniceni; avyayasya - nehynouci; asya - toto; na kascit - nikdo; kartum - ucinit; arhati - schopen.

Vez, ze to, co pronika celym telem, je neznicitelne. Nikdo nemuze znicit nehynouci dusi.

VYKLAD: V tomto versi je skutecna povaha duse, ktera prebyva v tele kazde zive bytosti, vysvetlena jeste podrobneji. Kdokoliv muze pochopit, ze vedomi prostupuje celym telem. Kazdy si je vedom bolesti a pozitku celeho tela nebo jeho urcite casti. Nase vedomi je vsak rozsireno pouze v nasem tele, a tak radosti a bolesti naseho tela jsou jinym nezname. Proto je kazde telo schrankou individualni duse a priznaky jeji pritomnosti jsou vnimany jako individualni vedomi. Ve Svetasvatara Upanisade (5.9) je velikost duse popsana jako desetitisicina konecku vlasu:

balagra-sata-bhagasya satadha kalpitasya ca
bhago jivah vijneyah sa canantyaya kalpate

,,Jestlize se konecek vlasu rozdeli na sto dilku a kazdy z nich na dalsich sto, potom kazdy tento dilek predstavuje velikost duse.`` Podobny popis se nachazi take ve Srimad Bhagavatamu:

kesagra-sata-bhagasya satamsah sadrsatmakah
jivah suksma-svarupo yam sankhyatito hi cit-kanah

,,Existuje nespocetne mnozstvi duchovnich atomu, ktere svou velikosti predstavuji desetitisicinu konecku vlasu.``

Individualni duse je tedy duchovni atom mensi nez hmotne atomy a jejich pocet je nesmirny. Tato velmi mala duchovni jiskra je zakladni podstatou hmotneho tela a jeji vliv prostupuje celym telem, tak jako se po celem tele siri ucinek leku. Existence duse se pocituje ve forme vedomi a to je dukazem, ze duse je v tele pritomna. Kazdy laik vi, ze hmotne telo je bez vedomi mrtve a ze se toto vedomi neda ozivit nebo obnovit zadnym hmotnym zasahem. Proto vedomi nevznika vzajemnym pusobenim nejakych hmotnych sloucenin, nybrz pritomnosti duse. V Mundaka Upanisade (3.1.9) se dale vysvetluje velikost nepatrne duse:

eso nur atma cetasa veditavyo
yasmin pranah pancadha samvivesa
pranais cittam sarvam otam prajanam
yasmin visuddhe vibhavaty esa atma

,,Duse ma rozmer atomu, ale muze byt postrehnuta dokonalou inteligenci. Pohybuje se v peti druzich vzduchu (prana, apana, vyana, samana a udana). Duse je umistena v srdci a siri svou energii po celem tele. Kdyz je od techto peti ruznych druhu hmotneho vzduchu ocistena, odhali svou duchovni silu.``

Ucelem hathajogy je za pomoci ruznych pozic tela ovladnout pet druhu vzduchu, ktere obklopuji dusi. Smyslem techto cviceni neni nejaky hmotny zisk, ale jde o vysvobozeni velmi nepatrne duse ze spletitosti materialni atmosfery. Povaha nepatrne duse je popisovana ve vsech vedskych spisech a jeji pritomnost muze kazdy rozumny clovek pocitit praktickou zkusenosti. Pouze pomateny clovek si muze myslet, ze tato nepatrna duse je vseprostupujici visnu-tattva.

Podle Mundaka Upanisady je nepatrna duse umistena v srdci kazde zive bytosti a jeji vliv se siri celym telem. Avsak vzhledem k tomu, ze velikost nepatrne duse se vymyka vnimani materialistickych vedcu, nekteri z nich posetile tvrdi, ze duse neexistuje. Nepatrna individualni duse je bezpochyby umistena v srdci kazde zive bytosti spolu s Naddusi a vydava odtud vsechnu energii, jez telo potrebuje. Krvinky, ktere z plic rozvadeji kyslik po celem tele, ziskavaji svou energii od duse. Kdyz duse opusti telo, krev prestane plnit svou funkci a jeji kolobeh v tele se zastavi. Moderni lekarska veda sice priznava cervenym krvinkam dulezitost, avsak neni schopna dojit k zaveru, ze zdrojem veskere energie v tele je duse. Presto vsak priznava, ze srdce je sidlem vsech energii v tele.

Tyto nepatrne castice duchovniho celku se prirovnavaji k molekulam slunecni zare. Slunecni zare obsahuje nescislne mnoho molekul. Podobne nepatrnymi casticemi Nejvyssiho Pana jsou duchovni jiskry, jez tvori Jeho zari. Nazyvaji se prabha, nebot nalezi do vyssi energie Pana. Z hlediska vedskeho poznani ani moderni vedy tedy nelze vyvratit existenci duse v tele. Dokonaly popis vedy o dusi je vsak podan v Bhagavadgite samotnym Bohem.

SLOKA 18

antavanta ime deha nityasyoktah saririnah
anasino 'prameyasya tasmad yudhyasva bharata

anta-vantah - pomijiva; ime - tato vsechna; dehah - hmotna tela; nityasya - vecne existujici; uktah - rika se; saririnah - vtelene duse; anasinah - neznicitelne; aprameyasya - nezmeritelne; tasmat - proto; yudhyasva - bojuj; bharata - o potomku Bharaty.

Hmotne telo teto neznicitelne, nezmeritelne a vecne zive bytosti jiste pomine, proto bojuj, o potomku Bharaty.

VYKLAD: Hmotne telo je svou povahou pomijive. K jeho zniceni muze dojit okamzite nebo az za sto let. Je to jen otazka casu. Neni mozne navzdy je udrzet pri zivote. Duse je vsak tak nepatrna, ze ji nepritel nemuze ani spatrit, natoz aby mohla byt zabita. Jak jsme se jiz zminili v predeslem versi, je tak nepatrna, ze si nikdo nedokaze ani predstavit, jak ji zmerit. Z zadneho hlediska tedy neni duvodu k bedovani, ponevadz duse nemuze byt zabita, a ani jeji hmotne telo nemuze byt uchovavano navzdy. Pro kazdeho cloveka je proto dulezite, aby behem sveho svetskeho zivota nasledoval nabozenske zasady, protoze hmotne telo, do ktereho se vtelila duse, je vysledkem minulych cinu, dovrsenych v predeslem zivote. Ve Vedanta-sutre je ziva bytost prirovnavana ke svetlu, ponevadz je castici nejvyssiho svetla. Tak jako slunecni svetlo udrzuje cely vesmir, tak i ,,svetlo`` duse udrzuje hmotne telo. Jakmile duse opusti hmotne telo, zacne se telo rozkladat. Je to tedy duse, ktera udrzuje telo pri zivote. Telo je samo o sobe bezvyznamne.

http://www.harekrsna.cz/cvs/menu/knihy/bhagavad_gita

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

Komentáře

RE: Kdo mi to přeloží? zuzi 10. 12. 2008 - 23:30
RE(2x): Kdo mi to přeloží? ohneta 10. 12. 2008 - 23:32
RE: Kdo mi to přeloží? ivana* 11. 12. 2008 - 00:19
RE: Kdo mi to přeloží? hablina 11. 12. 2008 - 07:21
RE: Kdo mi to přeloží? sargo 11. 12. 2008 - 09:42
RE(2x): Kdo mi to přeloží? meril* 11. 12. 2008 - 18:39